माझं जग...माझं आभाळ

माझं जग...माझं आभाळ
थोडंसं वास्तव परिस्थिती पासून दूर जाऊन, कधी एक-एकट तर कधी कोणी सोबत घेऊन ...

Wednesday, May 11, 2016

A mother's day gift

आदुचा नाश्ता झाला. रविवार होता. मी काहीतरी वर्तमानपत्र चाळत बसलेले.
तसं आदल्या दिवसापर्यंत लक्षात होतं माझ्या.
एका जाहिराती खाली शुभेच्छा दिसली. लगेचच आदुला दाखवावं म्हणून त्याच्या समोर ती जाहिरात धरली.
आदुला G.K. मध्ये काही दिनविशेष होते पाठांतरासाठी.

असंच एकदा त्याला झोपवत असताना त्याची काहीतरी चिवचिव चालू होती.
'अरे, आज लवकर येता आलं असतं तुला .'
'कसं रे?'
'मम्मा, आज woman's day होता ...विसरलीस?'
'हो का? मला काय माहीत ...तु wish कुठे केलंस मला ?'
'सॉऽअॉली मम्माऽआ...हे घे .... आता करतो .'
पण पूर्ण दिवस संपल्यावर कळलं म्हणून उगीचच त्याला चुकल्यासारखं वाटलं असावं.
एवढासा जीव...पण किती त्या काळज्या...

आदुला reading  बर्यापैकी जमतं.
'अरे, ते नाही रे ...त्याच्या खाली काय लिहीलंय ते वाच.'

त्याचे डोळे चमकलेच. माझ्या गळ्याभोवती चिमुकले हात धरुन , माझ्या कानात त्याचे गोड गोड शब्द विरघळत होते.
'Happy mother's day mumma.'

मला काही gift वगैरे हवंय का ते पण विचारले त्याने. खरंच इतकं गोड होतं सारं.
थोडा वेळ गेला असेल , त्याला पाणी हवं होतं. तोच म्हणाला , मी घेतो .
मग आतून पाण्याची बाटली नी ग्लास आणून माझ्या समोर ठेवले. मी त्याला पाणी अोतून दिले.
'आधी तु पी मम्मा.' ...आश्चर्य वाटलं.
'का रे, पिल्ला?'
'अरे, आज mother's day ना.' त्याचे पिल्लुसे डोळे विस्फारलेले.
'अच्छा...' मी पण तेवढेच डोळे विस्फारून.

मग दुपारी आम्ही ludo पण खेळणार होतो . दुसऱ्या दिवशी रविवार आला की हे सगळं आदल्या रात्रीच ठरतं. साधारण दुपारची जेवणं वगैरे होईपर्यंत तो वाट पाहतो. मग त्या नंतर 'मम्मा-मम्मा' non-stop जयघोष.
'मम्मा, तुला कोणता कलर?'
'कोणतीही चालेल बच्चा.'
'सांग नऽऽ' ...बस्स फतवा...
'Yellow वाली माझी, Ok?'
'हम्म, माझी ग्लीन. first तु मम्मा.'
सोंगट्या वाटप पार.
'मम्मा, आज तुला घाबरायची फिकर नाही. तु माझ्या पुढे असणार ना, तरी पण मी तुला नाय उडवणार. आणि मम्मा, तु माझ्या मागे असणार ना...मग हाय ना...तु मला उडवशील ना, मी काय नाय बोलणार...ok मम्मा' , अस्खलित अभय मिळालं मला.
'का? का? मम्माचे एवढे लाड कशाला चिऊ?'
'मम्मा, आज mother's day.... विसरलीस?'
'आई गं!.....' खुप क्युट...

दुपारभरात किमान चार वेळा तरी कन्फर्म केलं असेल, 'मम्मा, मी तुला सतवलं नाही ना आज?'
मला खुप हसायलाही येत होतं आणि कौतुकही वाटत होतं.
संध्याकाळी बॅडमिंटनच्या वेळेला तर हाईट. व्यवस्थित रॅकेट मला आणि केस तुटलेलं स्वतःकडे...(actully त्याची जाळी तुटलेली असल्यामुळे आदु असा उल्लेख करतो )
'मला चालेल राजा ते.'
'नको ना मम्मा, mother's day...तु विसरते बाबा'
मग मात्र मला नाही रहावलं. पिल्लुचे खुप पा घेतले ...खुप पा...खुप...खुप...

No comments:

Post a Comment